DORIEN KOPPENBERG FOTOGRAFIE & WEBDESIGN

Privacyverklaring

DKF respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DKF.

Persoonsgegevens die ik verwerk

DKF kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u contact opneemt via het contactformulier op www.dk-f.nl of via het e-mailadres van DKF. DKF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • uw voor- en achternaam
  • uw bedrijfsnaam of de naam van de organisatie/het bedrijf waar u voor werkt
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw bankrekeningnummer
  • gegevens die u zelf verstrekt in uw bericht

Waarom DKF gegevens nodig heeft

DKF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van een aankoop van een werk
  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om gemaakte afspraken uit te voeren of contact op te nemen n.a.v. een bericht dat u heeft gestuurd via contactformulier of e-mail
  • Als DKF hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang DKF gegevens bewaart

DKF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. DKF zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard zodat kan worden voldaan aan de regels die de Belastingdienst stelt aan de administratie.

Delen met anderen

DKF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van DKF, sluit DKF een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DKF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van DKF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DKF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

DKF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om rapporten over de website aan DKF te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. DKF heeft hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van uw computer wordt gemaskeerd. DKF heeft Google geen toestemming gegeven om via DKF verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. DKF heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. DKF heeft gegevens delen met Google uitgeschakeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die DKF gebruikt

De website van DKF gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die DKF gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dk-f.nl. In sommige gevallen vraagt DKF hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. DKF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

DKF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DKF maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door DKF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DKF.

DKF

Leidsekade 91bis
3531HB Utrecht
06 40160927
info@dk-f.nl

h2 style="margin-top:30px">Wijzigen van deze privacyverklaring DKF mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.